Niedobory energii w dawce

Niedobory energii w dawce

Niedobór energii występuje u krów po wycieleniu. Spowodowane jest to tak zwanym ujemnym bilansem energetycznym. Najprościej: krowa daje tak dużo mleka, że pasze które zjada nie pokrywają jej zapotrzebowania na składniki pokarmowe, głównie energię. Konsekwencją tego jest korzystanie z rezerw tłuszczu co wywołuje ketozę (ciała ketonowe powstają między innymi na skutek niepełnego spalania tłuszczów) a ta powoduje brak apetytu. Brak apetytu pogłębia ketozę i tworzy się błędne koło. Zadaniem naszym jest doprowadzić do tego aby krowa po wycieleniu zjadła jak najwięcej pasz wysokoenergetycznych (zboża a szczególnie ziarno kukurydzy, a ze sztucznych dodatków gliceryna, glikol propylenowy i tłuszcze chronione).