Torpeda Caroten NON GMO

Mieszanka wyjątkowa przez wysoką  zawartość β-karotenu(1200 mg). Dzięki niemu i wysokiemu udziałowi witaminy E mamy lepsze wskaźniki płodności, ograniczenie problemu kulawizn. zdrowe wymiona, mleko z niską zawartością komórek somatycznych, wysoką wydajność, lepsza rentowność produkcji mleka