Rumen Active Sacc NON GMO

Specjalistyczny produkt wspomagający prawidłową aktywność żwacza, wzbogacony o dwa szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae ( w tym bezkonkurencyjny Levucell SC) o zwiększonej koncentracji kolonii.

Stabilizuje pH żwacza przy diecie skrobiowej

Sprzyja przemianie kwasu mlekowego w kwas propionowy co zmniejsza ryzyko kwasicy

Zmniejsza ilość toksycznego dla organizmów żwacza tlenu

Zwiększa ilość lotnych kwasów tłuszczowych pochodzących z rozkładu celulozy

Skutecznie podtrzymuje wyższy poziom korzystnej mikroflory żwacza

Poprawia strawność włókna i paszy