Zasuszenie i okres po wycieleniu

Najważniejsze okresy laktacji to zasuszenie i pierwsze 2-3 miesiące po wycieleniu
W zasuszeniu podajemy małe ilości pasz treściwych aby krowy nie zatuczyć(tłuste krowy mają po wycieleniu słaby apetyt i łatwo wpadają w ketozę). Dopiero 2-3 tyg przed wycieleniem stopniowo zwiększamy poziom energii (pasz treściwych) w dawce. Robimy to stopniowo aby mikroorganizmy żwacza przystosowały się (rozmnożyły) do dawki którą krowa będzie otrzymywała po wycieleniu.
My na ostatni tydzień zasuszenia proponujemy paszę o nazwie Krówka Zasuszona (z solami anionowymi)aby uniknąć okołoporodowych problemów metabolicznych (porażenia poporodowe, zatrzymanie łożyska).
Po wycieleniu cały czas zwiększamy ilość pasz treściwych (energii) i dbamy o to aby te krowy dostawały pasze najlepszej jakości. Naszą propozycją jest specjalistyczna pasza na początek laktacji o nazwie Lacto Start Extra z gliceryną i tłuszczem chronionym (9 MJ NEL) lub produkt w formie płynnej o nazwie POWER MILK (głównym jego składnikiem jest glicerynafarmaceutyczna). Tą paszą żywimy do momentu inseminacji krowy, co przy zadbanym stadzie wypada około 2-3 miesięcy po wycieleniu (Białko mleka na poziomie cn 3,2).
Pozostałą część laktacji dopasowujemy pasze korzystając z tabulogramów i korygując przede wszystkim poziom białka i dbamy aby krowy się nie zatuczały.
Bardzo ważnym elementem jest żywienie mineralno-witaminowe. Procentuje lepszym zdrowiem i kondycją bydła przez co wpływa również na produkcję mleka.