Kwasica

Kwasica

Kwasica u bydła

Żywienie krów odpowiednim rodzajem paszy ma ogromne znaczenie dla ich zdrowia – niewłaściwy dobór pokarmu może skutkować rozmaitymi dolegliwościami zdrowotnymi. Zwierzęta te należą do grupy przeżuwaczy, a ich podstawowym pożywieniem są tak zwane pasze objętościowe, czyli siano lub sianokiszonka, zaś w warunkach naturalnych – trawa. Istnieje jednak typ pokarmu nazywany treściwym, do którego zalicza się na przykład zboża w tym kukurydzę. Podawanie ich krowom w dużych ilościach prowadzi do obniżenia odczynu pH, a tym samym wystąpienia kwasicy u bydła.

Konsekwencje kwasicy u bydła

Krowa, która cierpi na tę chorobę, wpada w stan ketozy – przestaje jeść, ale wciąż daje dużo mleka, co wywołuje ujemny bilans energetyczny w jej organizmie. Aby uniknąć kwasicy, należy zapewnić zwierzęciu dużo pokarmów objętościowych, zaś pasze treściwe podawać w kilku porcjach w ciągu dnia. Możliwe jest również odżywianie mieszankami buforującymi stabilizującymi odczyn pH w żwaczu, które zawierają kwaśny węglan sodu, tlenek magnezu, algi morskie bądź kredę.

Krowa jest przeżuwaczem. Jej naturalnym pokarmem są pasze objętościowe (w naturze po prostu trawa, w dzisiejszych czasach sianokiszonka, siano). Jeśli podamy jej pasze treściwe (zboża, kukurydza) w dużej ilości, to procesy fermentacyjne w żwaczu prowadzą do obniżenia Ph a więc KWASICY. Krowa przestaje jeść i wpada w ketozę (mało je a w dalszym ciągu daje dużo mleka = ujemny bilans energetyczny). Aby uniknąć kwasicy musimy krowie zapewnić dużo pasz objętościowych a pasze treściwe podajemy w kilku porcjach w ciągu dnia. Możemy również podawać mieszanki buforujące (kwaśny węglan sodu, tlenek magnezu, algi morskie, kreda).