Jak rozpoznać w tabulogramach czego krowie w stadzie brakuje?

Jak rozpoznać w tabulogramach czego krowie w stadzie brakuje?

Najważniejsze parametry mleka, których poziom śledzimy to białko, tłuszcz, mocznik i ich wzajemne stosunki. Poziom białka w mleku będzie wysoki, jeśli krowa otrzyma w paszy odpowiednią ilość białka, które dzięki dostarczonej w paszy energii zostanie przekształcone na białko mleka. Jeżeli krowa dostanie w paszy dużo białka, a mało energii nie będzie w stanie przekształcić białka z paszy w białko mleka i przekształci go w mocznik (produkt rozpadu białka). Tak więc o poziomie energii w dawce pokarmowej mówi nam poziom białka i mocznika w mleku.

Żywienie krów a za niski lub za wysoki poziom mocznika w mleka

Idealny poziom białka w mleku to wartość co najmniej – 3,2%
Idealny poziom mocznika – 220 -280 mg/ml

Bilansowanie dawki – najprościej jak można

Przykład I

białko 2,9% mocznik 310 mg/ml (niski poziom białka w mleku, wysoki poziom mocznika)

Jeżeli mocznik, (produkt rozpadu białka dostarczonego w paszy) jest wysoki to znaczy, że w paszy mamy dużo białka, ale brakuje energii, aby go przekształcić na białko mleka.

Przykład II

białko 3,0% mocznik 100 mg/ml (białko niskie, mocznik niski)

Niski mocznik mówi nam, że w paszy brakuje białka i krowa nie ma z czego produkować białka mleka. O energii trudno coś powiedzieć. Jeśli w tej sytuacji dołożymy białka i po następnym udoju próbnym mocznik się podniesie np. do 190%, a białko tylko do 3,1% będziemy wiedzieć, że brakuje też energii w paszy, ponieważ krowa z dostarczonego białka nie produkuje białka w mleku. Jeśli po dodaniu białka, mocznik podniesie się tylko do 130%, a białko do 3,3% będziemy wiedzieć, że energia w dawce jest, a my podnosząc kolejny raz poziom białka, będziemy widzieć efekty w postaci większej ilości mleka i
poprawiających się parametrów białka i mocznika.

Poziom tłuszczu obserwujemy, porównując go z poziomem białka (stosunek tłuszczu do białka). Różnica między nimi powinna oscylować wokół l 1. Jeżeli poziom tłuszczu jest wysoki, (stosunek powyżej 1) podejrzewamy ketozę (niedobór energii). Jeżeli poziom tłuszczu jest niski, (stosunek poniżej 1) podejrzewamy kwasicę (za mało włókna i zbyt wiele paszy treściwej w dawce).