Jak rozpoznać w tabulogramach czego krowie w stadzie brakuje?

Najważniejsze parametry mleka, których poziom śledzimy to białko, tłuszcz, mocznik i ich wzajemne stosunki.
Poziom białka w mleku będzie wysoki jeśli krowa otrzyma w paszy odpowiednią ilość białka które dzięki dostarczonej również w paszy energii zostanie przekształcone na białko mleka. Jeżeli krowa dostanie w paszy dużo białka a mało energii nie będzie w stanie przekształcić białka z paszy w białko mleka i przekształci go w mocznik (produkt rozpadu białka).
Tak więc o poziomie energii w dawce pokarmowej mówi nam poziom białka i mocznika w mleku
Idealny poziom biała w mleku to wartość co najmniej 3,2
Idealny poziom mocznika 220-280

Przykład I
białko 2,9 mocznik 310 (niski poziom białka, wysoki poziom mocznika)
Jeżeli mocznik ( produkt rozpadu białka dostarczonego w paszy) jest wysoki to znaczy, że w paszy mamy dużo białka ale brakuje energii aby go przekształcić na białko mleka

Przykład II
białko 3,0 mocznik 100 (białko niskie mocznik niski)
Niski mocznik mówi nam ,że w paszy brakuje białka i krowa nie ma z czego produkować białka mleka. O energii trudno coś powiedzieć. Jeśli w tej sytuacji dołożymy białka i po następnym udoju próbnym mocznik się podniesie np. do 190 a białko tylko do 3,1 będziemy wiedzieć, że brakuje tez energii w paszy bo krowa z dostarczonego białka nie produkuje białka w mleku. Jeśli po dodaniu białka mocznik podniesie się tylko do 130, a białko do 3,3 będziemy wiedzieć, że energia w dawce jest a my podnosząc kolejny raz poziom białka będziemy widzieć efekty w postaci większej ilości mleka i poprawiających się parametrach białka i mocznika.

Poziom tłuszczu obserwujemy porównując go z poziomem białka (stosunek tłuszczu do białka). Różnica miedzy nimi powinna oscylować wokół l 1. Jeżeli poziom tłuszczu jest wysoki (stosunek powyżej 1) podejrzewamy ketozę (niedobór energii). Jeżeli poziom tłuszczu jest niski (stosunek poniżej 1) podejrzewamy kwasicę (za mało włókna i zbyt wiele paszy treściwej w dawce).